Mötesplatser

Tänk vad värdefullt det är att hitta olika mötesplatser. Det kan var det lilla mötet med en annan person, ett möte via telefon eller i en större samling. Mötesplatser som också kan innebära rastplatser och bli till ljuspunkter i våra liv. Vi inbjuder till olika mötesplatser i Missionskyrkan under den höst som vi nu går till mötes. Hoppas att det finns någon som du vill komma med till.

När vi läser i evangelierna om Jesus, så ser vi hur han tar vara på tillfällen att möta människor. Det handlar om ett möte med någon som sitter längs vägen eller de han träffar vid ett hembesök. Det berättas om möten alltifrån med en enda person till skaror i 1000 tal. När han var på vandring hände det ofta att han stannade till och gav sig tid att lyssna på den han mötte, det kunde vara en tiggare, en som var sjuk. Det berättas också om en kvinna som kom för att hämta vatten vid brunnen. Jesus fanns där för att lyssna på henne.

Varje litet möte blev viktigt. Så finns han till också för dig och mig i våra livssituationer och lyssnar till oss när vi kommer med det som tynger. Det inspirerar oss att ta vara på möjligheter som ges till ett möte med någon, eller att mötas till samlingar och gudstjänster.

Känn dig alltid välkommen till de mötesplatser som finns!
Önskar dig en god höst där du förhoppningsvis hittar mötesplatser
som kan bli rastplatser och ljuspunkter då höstmörkret kommer.

Britt-Marie Kaldéus-G:son
vice församlingsföreståndare