Det vi inte ser…

Så får vi än en gång vara med om växlingarna i naturen.

I skrivande stund är marken på sina ställen fortfarande

snötäckt, men det vi inte med våra blotta ögon kan se är

det spännande som händer nere i jorden.

Men efter att solens strålar fått värma den frusna marken, 

så kommer vi snart få uppleva hur jordskorpan brister och 

små blomster tittar fram. 

Trots att vi inte sett något, har vi hoppats och trott på att lökar

som stoppats ner i jorden en dag ska ge oss glädje med sin 

blomsterprakt. Det har hänt något trots att vi inte sett det.

Ja, det sker mycket, trots att vi inte ser det. Så också hos oss

individer. Vi bär inom oss på ett hopp, en spirande tro, en

längtan  som kanske inte alla gånger är synlig. Men när vi 

vänder oss till Gud, vet vi att han vill ge växtkraft. Det händer 

något även om vi inte ser det. Att våga vila vid att han vill

vårt bästa.

Inte heller lärjungarna förstod vad Jesus berättade för dem inför

vad som skulle hända med honom i Jerusalem under påsken.

Så även med oss. Vi får nöja oss med att ibland ana något av

den stora verklighet att Jesus dog för oss, i vårt ställe, men att

döden inte vann, utan livet segrade då han uppstod.

Det har skett även om vi inte har sett det och vi får ta emot

budskapet. Det är det tro handlar om. Att våga tro – fast vi

inte sett det.

Britt-Marie Kaldéus-G:son