Gudstjänst

Britt-Marie Kaldéus-G:son medverkar. Sång av Mats Lunnergård & Sam Larsson. Efter gudstjänsten serveras fika. Välkommen!

Kvinnofrukost i Hedbergshuset

"Tanten men Tanten" Historien om när Tokiga Tanten dök upp och började tycka till. Medverkande: Pia Vingestråhle, chefen och ledare som plötsligt blev kreativ tant. För planering av frukosten önskar vi att du anmäler dig senast torsdagen den 28 oktober till 070-54 15 800. Frukosten är ett samarrangemang mellan Nätverksgruppen, Svenska kyrkan,...

Kvällsandakt

Låt bild och ljud få flöda Margareth och Bertil Jönsson medverkar med bildspel. Välkommen!