Gudstjänst med nattvard

Britt-Marie Kaldéus-G:sson och Marie Larsson medverkar. Efter gudstjänsten serveras fika. Välkommen!

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!