Om kyrkan

välkommen till vår församling

Vi är en öppen och generös kyrka. Vi vill vara en mötesplats för alla åldrar där man kan känna sig hemma. Här är ingen perfekt utan här finns vi alla med våra frågeställningar, funderingar, tvivel och ängslan. Det som är tillgången är att vi tillsammans får rikta vår tillit och tro till Jesus Kristus som ”dag efter dag bär oss”.

Vi vill vara hela livets kyrka, där man kan bäras fram till dop eller barnvälsignelse, konfirmeras eller vigas. Det finns möjlighet att ha sin begravningsgudstjänst och minnesstund här. 

Frågor och svar om tro

Hur kan man veta om det finns en gud? Vem är Jesus? Vad är kristen tro? 

De och flera andra frågeställningar har vi försökt besvara här.

Läs mer

Tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer. I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss. Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.