Publicerat 

Föreläsningar 2019

Föreläsningar

Vinterkonferensen 2019

Föreläsningar

Här är de fyra föreläsningarna vi ska få lyssna till under Vinterkonferensen.

Läs mer om talarna här

Måndag

Dela evangeliet i vår tid
Ulrik Josefsson

Reflektioner utifrån Apg. 17 och den moderna svensken.

Ulrik Josefsson är direktor för Akademi för Ledarskap och teologi, utbildningsansvarig i Pingströrelsen, församlingsledare i Pingst Jönköping och teologie doktor.

Tisdag

Att vara ett förvandlande ledarskap (Changing leadership)
Najla Kassab

Najla Kassab är ordinerad pastor i den Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon (NESSL), en av Equmeniakyrkans samarbetskyrkor. Najla kommer att tala som kvinna, ledare och pastor i Mellanöstern och utifrån sina erfarenheter av att blivit djupt involverad i det humanitära arbete som kyrkan för närvarande står i.

Onsdag

To the very end of the World
Nora Carmi

Nora kommer dela med sig av sin praktiska erfarenhet av att jobba med försoning och fred i olika sammanhang. Nora vill visa att vi kan lära oss av varandras olika erfarenheter. Den senaste tiden har Nora varit involverad i att sprida ickevåld som en livshållning i den katolska kyrkan. Förhoppningen är att deltagarna efter seminariet tillsammans har funnit strategier för att nå till jordens yttersta gräns.

 

Torsdag

Färdväg 2.0 – Jesus, församlingsutveckling och nya församlingar
Pär Alfredsson 

Equmeniakyrkan har fortsatt fokus på församlingsutveckling och grundandet av nya församlingar. Vi lär oss av det arbete som är gjort men är inte nöjda utan spänner nu bågen ytterligare för att nå fler människor i vår tid med evangeliet.