Publicerat 

Seminarier 2019

seminarier

Vinterkonferensen 2019

Seminarier 2019:

Åtta seminarier på tisdagen. Åtta seminarier på onsdagen. Varje seminarium har en siffra. Notera den så det blir rätt i anmälan!

 
 
TISDAG – ÅTTA SEMINARIER
 
1. Universalism i Lukasevangeliet, Lennart Thörn

Hur förhåller sig Lukas synsätt till nutida teologisk universalism?

2. I ödmjukhet och handling: Om tillvarons mystik och kristen aktivism, Petra Carlsson

Petra Carlssons senaste bok handlar om konsthistoriens teologiska rebeller. Om dem som vägrar tro att det avbildade är verkligare än bilden, att det som är bortom är sannare än det som är här. Och om trans-nunnorna som klär sig i det som förtryckt dem, om punk-bönen i katedralen som förvandlar teologin. För om bilden är lika verklig som det avbildade, då kan verkligheten förvandlas bortom allt förnuft. Efter en inledande reflektion samtalar vi om andligheten i konsten, om tingens mystik och om teologins politiska kraft.

3. Teologi, musik och kreativitet, Lena Wohlfeil och Per Westblom

Seminariet lyfter fram en helhetssyn på musik och andra kreativa uttryck i församlingens tjänst. En helhetssyn om att musiken, konsten och kulturen är en viktig ingrediens i hela vår förståelse av att vara församling och människa, skapad till Guds avbild. Det handlar om ett förhållningssätt och medvetenhet om hur vi använder de här kraftfulla verktygen i vårt arbete. Ett seminarium för kroppen, rösten och tanken med en introduktion till de sånger, danser, bilder och kreativa gudstjänstmaterial som tagits fram i projektet Gestalta tron.

4. Predikan i vår tid, Frida Mannerfelt

Med inspiration från teologer, praktisk-teologisk forskning och varandra reflekterar vi över hur vi på ett gott sätt kan möta dessa utmaningar och bidra till att ”budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk.”

5. Plantera nytt, Richard Lundgren och Emanuel Bratt

Equmeniakyrkan satsar och önskar se 50 nya församlingar grundade vid år 2025. Nya initiativ uppstår nu över landet. Men varför gör vi detta? Och skiljer sig det nya från det redan etablerade?

6. Sund offensiv karismatik, Lars Gunther

Hur hanterar vi glappet mellan nytestamentligt karismatiskt normaltillstånd och vår egen avsaknad av karismatik? Hur kan vi bli offensiva utan att tappa huvudet? Frimodiga utan att bli dumdristiga?

7. Kyrkan post Metoo, Esther Kazen, Olle Alkholm och Caroline Jörnland 

Med avstamp i #metoo och #sanningenskagöraerfria blickar vi framåt – hur ska kyrkan gå vidare nu? Hur hanterar vi de specifika utmaningar som lyfts fram under frikyrkornas metoo-upprop, och vilka verktyg kan vi använda för att göra kyrkan tryggare – både som mötesplats och arbetsplats.

8. Varför klimatfasta i påsk?, Stefan Edman, Erika Stacke och Lennart Renöfält

Möt två kunniga inspiratörer som berättar om vad som driver dem att arbeta med klimatfrågor. Du får också teologisk bakgrund och information om den klimatfasta som planeras inför påsk 2019 i Equmeniakyrkan.

 
ONSDAG — ÅTTA SEMINARIER

 

1. Om ledarskap, Nora Carmi

Nora Carmi är kristen teolog och fredsarbetare som sedan födseln är bosatt i Jerusalem. Nora har hela sitt liv varit engagerad både praktiskt och opinionsmässigt i arbete för social rättvisa och fred i en mycket utsatt region. Nora är en uppskattad föreläsare som besöker kyrkor och organisationer runt omkring i världen.

2. Evighetsperspektiv, Leif Carlsson

Det eviga oförstörbara livet är centralt i Thessalonikerbreven och Uppenbarelseboken. I Thessalonikerbreven som är den äldsta kristna texter vi känner till hävdar Paulus att Jesus skall återkomma i framtiden för att ge de troende ett oförstörbart liv. I Uppenbarelseboken utvidgas perspektivet. Där betonas att den nuvarande världen i framtiden skall bytas ut mot en ”ny himmel och en ny jord.” Vad betyder dessa bibliska evighetsperspektiv i en tid då många människor har tappat hoppet inför framtiden?

3. En kyrka för hela livet? – Om att möta unga med psykisk (o)hälsa, Amelie Roolf och Maria Fässberg Norrhall

Om bakgrund, erfarenheter och reflektion kring kyrkans roll när det kommer till ungas psykiska hälsa och ohälsa.

4. Andlig vägledning.
Vägledd för att vägleda – att förmedla genomlevd erfarenhet, 
Roland Frick och Gunilla Sigfridsson

Om att vägleda andra genom att förmedla genomlevd erfarenhet.
(Roland och Gunilla kommer även vara tillgängliga för samtal under konferensen)

5. Församlingsarbetarens gränser, Inga-Lill Norgren, EQMed och Torgny Johansson från Vision Ekumeniska med flera medverkande

Ett seminarium om att bevara glädjen i tjänsten. Hur hanterar vi gränserna mellan de egna behoven och församlingens, arbete och fritid, lust och krav, idealitet och avtal, ensamhet och gemenskap, identitet och tillhörighet – i vår kyrka?

6. Nya sätt att vara kyrka, Björn Gusmark

”Fresh Expressions of Church”, att vara kyrka på ett sätt så att hela Kristi kropp tas tillvara, att mötesplatser och gemenskaper får växa fram i nya miljöer och på nya sätt så att hela evangeliet gestaltas på ett sätt så att det når människor i vår tid.

7. Svårt att sluta? – Börja prata!, Anna Karin Wirdhem och Victoria Gejrot

I en uppkopplad värld har vi tillgång till så mycket – på gott och ont. Vad gör vi när det blir för mycket eller till och med destruktivt? Börja prata! Om gaming, sociala medier och nätporr. Hur får vi igång dessa samtal som ibland är svåra att starta?

8. HBTQ, mänskliga rättigheter och Equmeniakyrkan, Christer Daelander, Jenny Dobers, Lasse Vallmos och Anna-Karin Caspersson 

HBTQ är ett tema som engagerar – så även i Equmeniakyrkan, där man utifrån olika bibelsyn och olika tolkningar av Bibeln kommer fram till olika slutsatser om vad som är Guds vilja. Samtidigt arbetar vi aktivt för att mänskliga rättigheter skall tillämpas och respekteras i världen, i samhället och i kyrkan. I handlingsplanen för Fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld föreslås följande text: ”Arbeta för att människor inte diskrimineras i vårt samhälle oavsett kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Icke-diskriminering skall vara en ledstjärna i kyrkans gemenskap”. Hur detta ska och kan tillämpas i Equmeniakyrkan ska vi samtala om under seminariet.