Publicerat 

Storseminarier 2019

Storseminarier

Vinterkonferensen 2019

TISDAG 8 JANUARI
A. Vart är Sverige på väg?
Henrik Ekengren Oscarsson

Mitt emellan två demokratiska val — riksdagsvalet i September 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 — analyserar valforskarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson de centrala trenderna i samhällsutvecklingen. Vad händer med opinionsklimatet, samhällsoron, förtroendet för samhällsinstitutionerna, stödet för den liberala representativa demokratin och relationerna mellan väljare och valda?

B. Led med ditt liv – att ge plats för nästa generation i kyrkan
Magnus Sternegård

Om ungt ledarskap i församling och förening och hur vi kan forma gemenskaper där unga växer i tro, delaktighet och engagemang.

C. Bakom varje fönster bor ett hjärta
Soheila Fors

Soheila Fors arbetar som verksamhetsledare för Tehuset i Karlskoga, samt som föreläsare och inspiratör. Hennes specialområden är inom hedersvåld och gruppkultur.

D. Att röra sig mot försoningen – Erfarenheter av att vara kyrka mitt i krigets Syrien
Najla och Joseph Kassab

Najla och Joseph Kassab är ordinerad pastor i den Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon (NESSL). En kyrka som likt de flesta inte tidigare hade funderat på om diakoni har en gräns? Finns det en gräns när kyrkan slutar vara kyrka och blir något annat istället, för att behoven är för stora? Finns det en väg att kunna gå tillbaka de vägar som inte längre finns? Ett seminarium om en kyrka som bokstavligt talat upplever att man ”räknats till slaktfåren” – men som trots allt håller fast vid att tron och försoningen är verklig.

 
ONSDAG 9 JANUARI
E. Den ordinerade tjänsten?
Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm

Speciellt för dig som är ordinerad! Equmeniakyrkan är en kyrka på väg och tillsammans har vi ansvar att forma den. På seminariet ska vi samtala om vad för slags kyrka Equmeniakyrkan är och hur vi som medlemmar, medarbetare och församlingar hänger samman.

F. Men jag gillar ju fotboll, vänsterhandsrakning och hårdrock
Patric Forsling

Speciellt för dig som är ungdomsledare! Om delaktighet och att hitta sina gåvor.

G. Vi sjunger en tro
Mattias Martinsson

Hur hjälper våra gudstjänster människor till tillbedjan? Hur kan musiken vara en redskap? Kol 3:16 och Ef 5:18-19 ger oss en spännande inblick i och praxis för den första församlingen. Vågar vi lära av dom? Och hur skulle det kunna se ut nu hos oss i så fall?.