Vinterprojektet i Ukraina

De ukrainska kyrkorna fortsätter att tjäna Gud och människor med stort engagemang och mod trots svåra livsförhållanden. Genom Equmeniakyrkans samarbete med Europeiska Baptist Federationen har kyrkorna fått ett stort stöd till ”The Winter Response” -”Vinterprojektet” som går ut på att orda värme och förnödenheter till flyktingar i och omkring Ukraina.

Under hela detta krigsdrabbade år har kyrkorna i Ukraina varit en samlingspunkt och till stor hjälp i den svåra situationen som råder. Under sommaren började man hoppas på bättre tider, men på hösten vände hoppet till förtvivlan då ryssarna än mer gick in för att skada landets infrastruktur.

Projektet Winter Response har haft som mål att över hela Ukraina tillhandahålla olika former av uppvärmning. Detta har gjorts genom att bland annat dela ut generatorer till 229 kyrkor runt om i landet, värmepannor och även ekonomiskt stöd till elräkningar. Mat och hygienartiklar har också delats ut. Olika projektteam har varit i aktivitet i arbetet.

Här följer några berättelser från de som har fått ta emot hjälpen.

Kyrkan ”Fimiam” i Lutsk.

“Kära bröder och systrar, vi tackar er från djupet av våra hjärtan för ert stöd till kyrkorna i Ukraina. Ni tjänar inte bara oss utan hundratals människor som nås av ert stöd. Innan kriget drev vi i kyrkans lokaler den kristna skolan ”Visdomens Skattkammare” och förskoleverksamheten ”Stjärnan”. Redan från början av det fullskaliga kriget slutade vi med verksamheten för att i stället kunna ta emot krigsdrabbade människor från östra och norra Ukraina. De första två månaderna kom 50 till 100 personer varje dag. Systrarna i församlingen lagade frukostar, luncher och middagar, och bröderna transporterade människor västerut till grannländerna och österut för att evakuera människor från drabbade områden. Fram till september bodde 80 personer permanent i kyrkas lokaler, nu bor där 30 personer.  I september kunde vi återuppta vår ordinarie verksamhet där närmare 250 barn kunde återgå till en något mer ”normal” vardag. Men då tog kriget en annan vändning och infrastrukturen i vårt land blev attackerad. När elen försvann och ljusen började slockna innebar det inte bara att nivån av besvär ökade, utan också stora risker att röra sig i mörker både inne och ute. Ert stöd och uppoffring har verkligen hjälpt oss med våra problem och akuta behov. Mat kan nu återigen lagas i köket, lärare kan ta hand om barn och ungdomar. Barn-, tonårs- och ungdomsklubbar kan också fungera som vanligt. Kvinnor lagar mat åt soldater vid frontlinjen, kyrkan är full av nya människor, Guds rike växer och vår Herre Jesus Kristus lyser klart och blir förhärligad. All ära till Jesus Kristus!”

Barnverksamhet i kyrkan i Lutsk

Kyrkan ”Guds härlighets glans” i Poltava-regionen

”Som på så många andra platser har kyrkan varit en samlingsplats och till stor hjälp för de drabbade i vårt område. På hösten uppstod nya problem när infrastrukturen slogs ut till följd att dagliga strömavbrott. Vi kunde inte värma våra lokaler ordentligt och därför kunde inte heller ge människor den värme som de så väl behövde. Vi kunde inte heller laga varm mat till de som fördrivits från sina hem. Det var även omöjligt att hålla barn- och tonårsverksamheten i gång, något som nu är än mer viktigt. Många av de som behöver hjälp kan dess utom endast komma på kvällstid, vilket försvåras när mörkret faller på.

Generatorerna som vi fick löste församlingens behov och problem. ”Lys av Guds härlighet” hälsar vi er med respekt och tacksamhet för den hjälp vi fått!”

Vi fortsätter att be för Ukraina:

Prisa Gud för fortsatt försörjning för dem som troget tjänar vid krigets frontlinjer.

Prisa Gud för dem som har mött Jesus under de senaste månaderna genom kyrkornas vittnesbörd i och runt Ukraina.

Be för dem som fortsätter att försöka leva sina liv trots den ständiga osäkerheten om var och när missiler kommer att slå ned.

Be om fortsatt offrande och hjälp från hela världen så att det finns tillräckligt med resurser i Ukraina och grannländerna att fortsätta att arbeta och stödja människor genom den svåra vintern.

Be att en rättvis fred snart kommer och att Ukraina kan få återuppbyggas.

Be för dem runt om i världen som drabbas av energibrist och elavbrott under de kalla vintermånaderna.

Cecilie BS Larsen

Eurasiensamordnare