Publicerat 

Uppdrag och vision

Uppdrag och Vision

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.”

citerat ur Equmeniakyrkans teologiska grund

År 2020 vill vi

Mission som förvandlar världen
Equmeniakyrkans missionssyn. ”Mission som förvandlar världen”
  • att mission och globalt samarbete har en självklar plats i församlingarnas liv
  • att det finns ett bra samspel mellan lokala, regionala och nationella behov och initiativ för internationellt missionssamarbete
  • att det finns en fördjupad internationell samverkan gällande evangelisation, församlingsutveckling och praktisk diakoni mellan samarbetskyrkor, organisationer och internationella aktörer
  • att Equmeniakyrkan är en tydlig aktör i samhället för människor i utsatta situationer samt frågor om ett hållbart liv.

Equmeniakyrkans kyrkostyrelse har antagit en långsiktig plan för det internationella missionssamarbetet – Mission 2020.

I foldern Guds misson som förvandlar världen finner du en sammanfattning av visionen och målen för Equmeniakyrkans internationella arbete.

Folder om Equmeniakyrkans internationella arbete

Ge en gåva