Vitryssland

Bed för alla de barn i Vitryssland som under sommaren varit med på något av lägren på lägergården i Kobrin. Bed att deras upplevelse av mötet med Jesus får fortsätta vara levande och att de får fortsätta växa i sin tro.