Vitthal i Indien

Publicerat 

vittal_indien2_ruts_700

Ladda ned pdf
Förbättra miljön genom lokala initiativ

Covenant Social Services utbildar bybefolkning i miljökunskap och motiverar till egna initiativ gällande vattenförsörjning, odling, trädplantering och hygien.

Vitthal Mahadev Pavar, 49 år, lever i byn Wangi i norra Solapur, Indien. Han är bonde och äger fem tunnland mark utan tillgång till någon bevattning. Han är helt beroende av monsunregnet för sina odlingar. På grund av det blir hans skördar så små att inkomsten inte räcker för honom och hans familj att leva på. Därför har Vitthal skaffat sig två bufflar för att öka sin inkomst under torrperioden. Utmaningen när det gäller bufflarna är att kunna ge dem tillräckligt med bra foder under torrtiden.

Equmeniakyrkans samarbetskyrka i Indien, Hindustani Covenant Church, utbildar bybefolkning i miljökunskap. De motiverar också till att ta egna initiativ gällande vattenförsörjning, odling, trädplantering och hygien.

Vitthal har under det senaste året fått lära sig vilket stöd han som bonde har rätt att få från statliga myndigheter. Bland annat har han lärt sig att ansöka om hjälp till att införskaffa en foderkrossarmaskin som bättre tar tillvara fodret till djuren. Han fick hjälp att ansöka om ett bidrag från myndigheterna om halva kostnaden för maskinen. Resten betalade han själv. Två månader senare kom foderkrossen, så nu håller fodret både högre kvalitet och räcker mycket längre tack vare att spillet blir så mycket mindre.

Vitthal är glad och behöver inte längre slita så hårt med att hitta extra foder till sina oxar. Hans satsning på att dryga ut inkomsten med försäljning av bufflarnas mjölk har blivit lyckosam tack vare ny kunskap om jordbruk och medborgliga rättigheter. Hans jordbruk är heller inte lika sårbart för klimatförändringar och naturresurserna utnyttjas på ett effektivare sätt.