Week of action for social and climate justice

Personer och ett barn med en ballong som ser ut som ett jordklot

Mellan 15–22 september 2023 har ett antal grupper, rörelser och organisationer samlat sig under paraplyet ”Week of action for social and climate justice” för att uppmärksamma behovet av att agera för social rättvisa och klimaträttvisa.

Aktionsveckan uppmärksammar att social rättvisa och klimaträttvisa är tätt sammankopplade. Veckan arrangeras av en mångfald av rörelser som arbetar med en mångfald av olika metoder mot samma mål, och har respekt för alla demokratiska, ansvarsfulla och ickevåldsliga medel. Bland dessa finns Equmeniakyrkan. Alla som ansluter sig kan planera sina egna aktioner utifrån sina förutsättningar och kontext.

Detta är ett utmärkt tillfälle att under veckan agera för en hållbar värld tillsammans med andra aktörer på din ort. Equmeniakyrkan tar fram ett förslag för tema och reflektioner för pilgrimsvandring under den veckan.

Kontakt

För frågor om aktionsveckan, kontakta oss gärna!

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist samt temagrupp klimatnödläge, Brobygge

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se