Wiborn: Vi måste fortsätta att leva i tillit och tro utan rädsla

Att veta hur ­saker går till i ett oönskat läge skapar en trygghet i ett önskat och planerat läge och behöver inte med automatik betyda att en tror att det ska gå olyckligt, det handlar om att vara beredd. Biträdande kyrkoledare Karin Wiborn skriver i veckans Perspektiv i tidningen Sändaren.