Veckobrev i Coronatid 26 mars

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 april, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Veckobrev i Coronatid 20200326-20200401

En öppen kyrka för hela livet, nära Gud och nära världen.

 I rådande läge så har församlingens krisgrupp tagit följande beslut:

 • Equmeniaverksamheten såsom scout, tonår och puls pågår i alla fall till andra direktiv kommer. Gärna utomhusaktiviteter om det går.
 • Gudstjänster kommer att firas ekumeniskt i Moheda vid fontänen den 29/3 och 5/4 kl. 11.00. Kom och sitt i bil eller stå på avstånd och lyssna. Medtag psalmbok. Återkommer om gudstjänster därefter.
 •  Öppen kyrka för enskild bön och ljuständning sker i Alvesta på onsdagar kl. 15-16.30. Vid 15 hålls en sångandakt med Violet och Victor. I Moheda är kyrkan öppen onsdagar kl. 17- 18.30 och avslutas 18.30 med en andakt. Violet är på plats hela öppet tiden och det finns möjlighet till samtal och förbön.Andakten från 2/4 finns inspelad att lyssna på här Öppen kyrka, Andakt inför Palmsöndagen 
 • Förmiddagspromenader pågår några dagar i veckan i Moheda för den som vill gå ut tillsammans. Kontakta Christina Söderström om dagar och tider.
 • Allmänna Coronoregler gäller. Kom bara om du känner dig frisk. Vi handhälsar inte. Vi sitter en bit från varandra. Inget kyrkkaffe serveras. Tvätta händerna.

Jag kommer att iordningställa affischer för anslagstavlor, de finns i resp kyrka inom några dagar. Predikoturer kommer på fredag i Smålands-Posten, även en annons just för denna vecka. Förutom det som nämns här ovan ställs alla offentliga aktiviteter in under april månad.

Det är viktigt att vi, trots att inget är som vanligt, tänker på församlingen i bön och med kollekt. Bg 5295-2645    SWISH 123 189 19 77

 

Equmenia / SMU / Puls i Alvesta-Moheda:

 • 7/4 Ledarfest i påskveckan kl. 18.30 i Alvesta.
 • 30/4 Scouthajk inställd men gärna scoutmedverkan vid vårelden på Hjortsbergagården.

 

Tillsammans så ber vi, bryr oss om varandra och lär känna vår Herre på ett djupare plan. Varje dag kl. 10 bön, denna vecka ber vi särskilt för:
– oss själva och våra närmaste, -församlingen och scouter/ tonåringar, ledare och våra vänner som saknar gudstjänster/samlingar,- hela vår värld som just nu lider men vi tackar också för att Jesus finns där bland alla skuggorna.

Ring ett samtal eller skriv ett sms varje dag till någon som Du känner och vill visa din vänskap till!

Jesusmeditationer från Edin Lövås bok

 • Matt 4:23-25 Se Jesus följd av stora folkskaror. Be om väckelse och att människor närmar sig Jesus.
 • Luk 5: 15-16 Se Jesus när han drar sig undan för att be. Be om balans mellan bön och arbete i ditt liv.
 • Mark 1:40-41a Se Jesus när han grips av medlidande. Be om kärlek till lidande och utstötta.
 • Mark 1:41b – 45 Se Jesus när han rör vid den sjuke. Tacka för att Jesus finns vid din sida.
 • Luk 5:21-26 Se Jesus när han ber mannen ta sin bår och gå hem. Tacka för under som sker än idag.
 • Luk 5:27-28 Se Jesus när han går vidare följd av Levi. Be och tacka för att du får lämna allt till Jesus.

 

Allt gott och var rädd om Dig. Du får gärna ringa och berätta hur du har det eller om du vet någon som skulle behöva en hjälpande hand ! Violet / 0705798189.