Årsmöte Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 maj, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Årsmöte Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda

Kära församlingsmedlemmar!

På grund av alla pandemi-restriktioner har vår församling ännu inte kunna genomföra sitt årsmöte med redogörelse för verksamhetsåret 2020.

Vi har tidigare meddelat att vi ska försöka göra det under första helgen i juni. Styrelsen har nu beslutat följande, med reservation för att det ännu skulle kunna komma nya restriktioner:

Vårt årsmöte blir lördagen den 5 juni på Hjortsbergagården. Om det är fint väder kommer det att hållas utomhus, annars inomhus i någon av matsalarna.

Kl 14.30 serveras eftermiddagsfika. Vi serveras vid borden på ett säkert sätt.

K 15.00 börjar årsmötet med en kort inledning av vår pastor Göran Ahlander.

Därefter förhandlingar. Vi ber medlemmarna att i förväg läsa igenom årsmöteshandlingarna som tryckts och delats ut. Den som eventuellt inte fått några handlingar kan hitta dem i kyrkan i Moheda eller Alvesta. Hör annars av dig till någon i styrelsen så kan vi komma hem till dig med handlingarna.

Vi försöker hålla årsmötet så kort som möjligt, så därför är det bra att vi alla kommer väl förberedda. Det blir även en informationsstund om frågor som gäller församlingens verksamhet, ekonomi och fastigheter. Det handlar bl a om anställning av ungdomspastor/ledare, orgel till Moheda, underhåll/reparation av ventilationen i Alvesta, investering i miljöåtgärder/hållbarhet. Inga beslut kommer att fattas förrän vid ett senare församlingsmöte, förhoppningsvis efter sommaren. Det bir också möjlighet att ställa frågor om vår församling. Vi räknar även med att ett enkelt programblad för sommaren kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Denna gång blir det så att vi ska anmäla att vi kommer till årsmötet samt om vi önskar fika innan. Det är Hjortsbergagårdens personal som serverar oss och de behöver veta innan ungefär hur många som kommer.

Anmälan görs till Mikael Klintrot, telefon 070-6477135 eller mikael.klintrot@outlook.com, helst före den 2 juni.

För den som i stället vill delta i årsmötet på distans kommer det också finnas möjlighet till det, via Teams.

Du kommer att ha rätt att yttra dig och ha rösträtt i årsmötet som om du vore på plats.

Mer information skickas ut via e-post till dig. Meddela detta i god tid också till Mikael Klintrot. Se ovan.

Välkommen till vårt årsmöte.

Bed till vår Herre att det får bli början på en nystart efter mer än 15 månaders begränsningar och restriktioner!

Klasentorp Annandag Pingst 2021-05-24

Styrelsen genom Mikael Klintrot