Gudstjänster och samlingar hösten 2021

”Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens hus.”
Psaltaren 122:1
Efter en lång tid utan möjlighet att samlas till fysiska Gudstjänster har vi återigen
fått den möjligheten. Jag tror vi är många som helhjärtat kan säga: Äntligen
Gudstjänst!
Vi är tacksamma för tekniken som gjort det möjligt att sända Gudstj
änster
digitalt. Men digitala Gudstjänster i all ära, nog är det något helt annat att mötas
rent fysiskt.
Jag brukar säga att ett av vårt livs viktigaste beslut kommer att vara beslutet att
bli en regelbunden Gudstjänstbesökare. I Gudstjänsten får Gud chansen att tala
till oss. Gud kan göra det genom bibelordet, sången, predikan, nattvarden eller
grannens hälsning. Även om det är en människa som förmedlar hälsningen, och
inte en ängel, kan vi känna: ”Jag fick något av Gud idag!”

Så här börjar vår pastor Göran Ahlander ”sin sida” i församlingsbladet. Ladda ner och läs fortsättningen!

Dessutom finner du mycket information om vad som hönder i våra kyrkor de kommande månaderna.