Nytt församlingsblad

Församlingsbladet för sommaren 2022 är nu klart.

Så här skriver vår pastor, Göran Ahlander, under ”Pastorn har ordet”.

VILKEN ÄR DIN KOMPASS?
”Bibeln är boken Gud oss gav, den är kompassen på livets
hav…”.

Den lilla sångstrofen har många gnolat på i
söndagsskola eller scout.
Och visst är det så att Bibeln ger oss riktning, hållning och
stöttning genom livet. Bibeln har inte bara format
västerlandets etiska riktlinjer, låtit oss förstå vikten av att ta
hand om varandra och gett oss insikt om alla likas värde.
Den har också guidat miljoner och åter miljoner människors personliga liv och vägval. Något som vi vill att fler ska få uppleva.

Kriget i Ukraina har under våren skakat om vår värld. I en orolig tid kan Gud tala rakt in i våra liv och sammanhang. Genom bibelordet möter Gud oss med vägledning, tröst och hopp.

När vi nu går in i den härliga sommartiden hoppas jag att vi får njuta av vila och skapelsens skönhet. Vi kan också föra ett inre samtal med Gud och ta med oss Bibeln ut i hängmattan, delta i gudstjänster och kristna konferenser.

Vi kan välja att låta Guds Ord bli en kompass på livets hav, vare sig det gungar eller är stiltje.

Med önskan om en glad och välsignad sommar
Göran Ahlander

”Herre, när jag läser psalmerna, låt mig höra dig sjunga.

När jag läser dina ord, låt mig höra dig tala.

När jag mediterar över varje sida, låt mig se din bild.

Och när jag söker omsätta dina bud i handling, låt mitt hjärta bli fyllt av glädje”
Gregorius bön från 300-talet

Du kan hämta ett i någon av våra kyrkor. Ge gärna ett till en vän!