Välkommen Jasmine!

Nu har vår ungdomsledare Jasmine Danielsson Khoshnood påbörjat sin tvååriga anställning i vår församling. Hennes huvudsakliga arbete är att stödja våra Equmeniaföreningar.

Du når henne på 0730-51 23 34 eller via e-post jasmine.danielsson-k@equmeniakyrkan.nu

Välkommen Jasmine!