Gudstjänst och årsmöte!

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Välkommen till gudstjänst och årsmöte nu på söndag!

Vi börjar dagens gudstjänst tillsammans kl.11.00 med temat: Det levande ordet. Vi får sätta fokus på Jesus genom sång, bibelläsning, bön, predikan och nattvard. Sen fortsätter vi gemenskapen genom gott kyrkfika innan vi öppnar årsmötet.