Klimatfasta!

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Anta utmaningen!

Inför påsken så finns det en fastetid som inleds Askonsdagen den 6 mars och pågår fram till påskafton 20 april. Hur den fasteperioden uppmärksammas och tar form finns det olika traditioner kring och en del vet knappt ens om att det finns någon sådan period. Oavsett så kommer här en uppmaning och utmaning om att ta denna period på allvar.

Fastan är en period för att närma sig Gud genom reflektion, bön och ofta genom att avstå något.  Equmeniakyrkan går in i årets fasta med en tydlig riktning på miljö och klimat.  Resor, mat och återbruk är något vi uppmanas att fundera kring och agera utifrån. (Läs mer om klimatfastan här.)

Även här i Andreaskyrkan uppmärksammar vi denna riktning. Vi har några år haft en fasteutmaning, där vi varje dag fått en liten utmaning för att sätta fokus på Gud, vilan, goda handlingar och reflektion. Vi tänker att vi fortsätter den traditionen fast med tydligare fokus på klimatfrågor.

Här hittar du årets utmaning: Fasteutmaning 2019

Läs igenom, begrunda och besluta dig för att göra det du kan under fastan. Vissa utmaningar är något som gäller en dag, medan andra är mer en hjälp och inspiration till vanor och tankesätt. Förhoppningsvis kan det föra oss närmre Gud och leda oss till bättre vanor, klokare tänk och hållbarare livsstil. Gör det både för din och världens skull!