Gudstjänster

Välkomna att fira gudstjänst med oss i Andreaskyrkan.

Oftast är gudstjänsten söndagar kl 11.00 Ungefär en gång i månaden är det kvällsandakt kl 18.00 istället för gudstjänst.

Gudstjänsterna är ibland två språkiga, svenska är huvudspråket och en del är på karenska. Karenerna är en folkgrupp som kommer från Myanmar, de har kommit hit som kvotflyktingar. Karenerna har också en egen gudstjänst helt på det karenska språket. Den är oftast i kyrkan kl. 13.00

Under sommaren har vi inga förmiddagsgudstjänster i Andreaskyrkan. Istället har vi ”Sommarkvällar” varannan söndagskväll kl.18.00