Bön i Andreaskyrkan

Varje torsdag samlas vi för att be här i kyrkan. Bön är inget konstigt utan helt enkelt ett samtal med Gud. Självklart kan var och en be för sig själv hemma, men det är också något speciellt med att få be tillsammans. Oavsett om du är van att be eller känner att det är nytt för dig så är du välkommen att delta.

Kl. 19.00 Samlas vi för bön i friare form. Vi ber för Björkskatan, Luleå, världen och böneämnen som vi bär med oss och fått under veckan. Det finns även chans till personlig förbön om det är något i ditt eget liv som du önskar att vi ber för.

Man är fri att komma och vara med på bönen. En del ber högt, andra ber tyst för sig själv. En del ber på svenska, andra ber på sitt modersmål. Kom och pröva på att be tillsammans med andra.