Gudstjänster om livet

Observera

Denna text publicerades första gången den 3 september, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kyrkan och gudstjänsten skall vara relevant för våra liv.

Med start den 10 september och fram till första advent, kommer våra gudstjänster
därför att utgå från vad det innebär att leva som kristen idag, med teman som: Vad vill Gud med mitt liv? Kyrkans plats i samhället, och Min familj och jag.

Bibeltexterna kommer framför allt från Markus evangelium och kommer att finnas tillgängliga så att det är lätt att följa med.