Tankar i adventstid

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 december, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Det är något särskilt med advent! Tiden när vi väntar, förbereder oss själva och våra hem för att välkomna Gud i mänsklig gestalt. Den Gud som i Jesus Kristus alltid, året om, är med oss. Varje adventstid får vi ta ett steg tillbaka från det invanda, där Gud kanske nästan blir för självklar, och påminna oss om att Guds närvaro i våra liv är ett mysterium och en dyrbar gåva. Vi får hitta tillbaka till den förundran som är vårt gensvar på Guds nåd.

Det är något särskilt med julen! Denna tid när vi får påminna oss hur allsmäktig Gud valde att födas som ett litet, försvarslöst och fattigt barn, beroende av människor för sin överlevnad. Att Gud inte främst sitter på en tron långt borta, utan vill vara en del av våra liv, mitt i vår allt annat än perfekta vardag. Och just därför, är var dag välsignad. Men också att Gud även idag tror på oss, att vi är myndigförklarade och tillsammans med Gud får kämpa för en bättre värld.

Det är något särskilt med den Jesus! Denna underbara människa, som samtidigt är Gud mitt ibland oss. Kärleksfull, barmhärtig, intresserad av människorna Han möter, stiger Han fram i evangeliernas berättelser. Kärleksfull, barmhärtig och intresserad möter Han oss i våra liv och i mötet med Honom ser vi något i våra liv, som är så ofattbart mycket större.

Det är något särskilt med att få söka Gud tillsammans! Därför finns kyrkan, och därför vill jag gärna välkomna dig till våra gudstjänster och andra samlingar. Din närvaro berikar vår gemenskap och det är mitt hopp att vår gemenskap kan berika dig!

Gud välsigne dig…
Anna Lähnn
pastor i Equmeniakyrkans församling i Furulund