Församlingsdag i Eslöv

Lördagen den 7 mars kl 9.30 är vi inbjudna till Österkyrkan i Eslöv.
Här får vi ta del av Skillinge Missionshus utveckling från en liten
församling till en stor och levande församling på Österlen.
Pastor Bengt Jörnland från Skillinge kommer och berättar om
församlingens utveckling i Skillinge.
Omkring kl 12.00 blir det lunch. Vill du deltaga i lunchen så måste du
anmäla dig till Ola Ericsson, 0706-430865.