Städdag 19/9 Kl. 10.00

Alla intresserade välkomna att hjälpa till med
att städa i Equmeniakyrkan. Då har det nya golvet i kyrksalen blivit klart.
Vi börjar kl 10.00 med fika och därefter tar vi itu med olika praktiska
saker för att få kyrkan fin och inbjudande.