Städdag 19/9 Kl. 10.00

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 augusti, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Alla intresserade välkomna att hjälpa till med
att städa i Equmeniakyrkan. Då har det nya golvet i kyrksalen blivit klart.
Vi börjar kl 10.00 med fika och därefter tar vi itu med olika praktiska
saker för att få kyrkan fin och inbjudande.