Återinvigning av kyrkan

Välkommen att fira gudstjänst med nattvard på söndag kl. 17.00. Vi får återinviga vår kyrksal efter renovering.

Ett avstamp in i framtiden i tacksamhet för allt Gud ger och med hopp om framtiden.


Pelle Martinsson delar ordet.