Coronastrategi

Alla behöver gemenskap och tillfällen att mötas.
Vår kyrksal är ganska stor och det finns goda möjligheter att fira både
andakt och gudstjänst tillsammans och ändå hålla rekommenderat avstånd.
Vi får placera oss med minst två stolars mellanrum.
Även vid kyrkfikat har vi möjlighet att hålla lämpligt avstånd.