Höstauktionen är inställd

Till Höstauktionen brukar det komma mycket folk. I år ser vi ingen
möjlighet att kunna genomföra den här samlingen och samtidigt hålla de
rekommenderade avstånden.