Musik i Jultid

Den första advent planerar vi för att ha en musikgudstjänst med inslag av både brassmusik, sång och flera olika musikframträdande.
Genomförandet av denna musikgudstjänsten är avhängigt av vad som händer med Coronaepidemin.