Bibelstudium

Under denna höst kommer vi att ha två olika upplägg av bibelstudium. Det
ena heter ’Xtend’ och riktar sig främst till ungdomar i gymnasieåldern och
kommer att hållas på tisdagskvällar jämna veckor. Det andra upplägget
heter ’Fördjupning’ och kommer att hållas på torsdagar kl 14, ojämna
veckor och riktar sig främst till daglediga.
Både uppläggen kommer fokusera på det ”det goda budskapet” och göra
en genomgång av de 4:a evangelierna samt apostlagärningarna. Det som
skiljer uppläggen åt är självaste inramningen kring undervisningen.
Tisdagskvällarna kommer anpassas för ungdomar och samtalen kommer
präglas av deras tankar och funderingar. Medan torsdagarna kommer ramas
in mer med ett fokus på gemenskap och en social samlingsplats utöver
undervisningen.