Om oss

Järnforsens Missionsförsamlings vision:

Att vara en öppen kyrka för hela livet där mötet med Jesus förnyar och förvandlar

Församlingen vill vara:

 • En mötesplats – med varandra och med Gud
 • En växtplats – där vi växer som människor och i vår tro
 • En gudstjänstplats – där vi möter den Uppståndne och ber för vår omvärld
 • En viloplats – där vi hämtar kraft och nytt mod
 • En församling som är till för alla – och gör skillnad i samhället

Kort om Järnforsens Missionsförsamling

 • Bildades 1914
 • Missionskyrkan byggdes 1969
 • Är ansluten till Equmeniakyrkan (f.d. Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige)
 • Inbjuder till gudstjänster och andra offentliga samlingar
 • Stöder mission och biståndsarbete i bl.a. Kongo, Indien, Ecuador och Japan
 • Inbjuder genom Equmenia (f.d. SMU) till samlingar för barn och ungdomar
 • Har ett nära samarbete med Järeda församling av Svenska kyrkan. Ett lokalt samarbetsavtal slöts den 1/1 2012. Församlingarna firar regelbundet ekumenisk gudstjänst.
 • Välkomnar som medlem var och en som tror på Jesus Kristus och vill dela församlingens gemenskap
 • Församlingens pastor, som har tystnadsplikt, står till förfogande för samtal och själavård
 • Har pastor och föreståndare anställd tillsammans med Equmeniakyrkan Kvillsfors, samt Skirö, Åmjölkesbo och Repperda-Ädelfors Missionsförsamlingar