Tonår

Du som är tonåring är välkommen att delta i vårt tonårsarbete. Tonår drivs gemensamt med Equmeniaföreningen i Töcksmark.

Vi träffas på fredag och hittar på något roligt. Aktuellt program hittar du på tonar.nordmarkens Instagramkonto eller på Tonår Nordmarken på Facebook.