Palmsöndagsgudstjänst

Välkommen att fira palmsöndag med Equmeniakyrkan i Sjövik! Det är också ett år sedan vi började med dessa online-gudstjänster, men det kanske är mindre värt att fira. Idag får vi i vilket fall lyssna till tankar av Marianne och sång, musik och textläsning av Hannah, Åsa, Saga, Carl och Carina. Klicka på bilden för att börja!