Sommarandakt den 8/8

Dagens sommarandakt från Equmeniakyrkan I Sjövik är inspelad på Sjöviksgården. Marianne Magnesköld håller en betraktelse och för sången står Hannah och Åsa Magnesköld.