Eget kyrkkaffe!

Nu på söndag den 15:de är det ju en vanlig gudstjänst i kyrkan. Denna söndag tar vi med eget kyrkkaffe och fikar för allt tygen håller efter gudstjänsten.

Vi ses på söndag!