Gudstjänst andra advent

Välkommen på gudstjänst den andra advent klockan 11, då vi får lyssna på predikan av Urban Erestam. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

/