Musikgudstjänst i juletid

Välkommen att fira fjärde advent tillsammans och lyssna på sång och predikan av Ulrika Nätterdal. Gudstjänsten börjar klockan 11 och efteråt servervas ett enklare kyrkfika.