Gudstjänst 2/1 2022

Välkommen till gudstjänst!

Nu på söndag den 2/1 klockan 11:00 predikar Bo Cedergårdh och vi firar nattvard tillsammans.