Andakt 6 februari

Denna kyndelsmässodag får vi lyssna på predikan av Ove Einebrant, om att Jesus är uppenbarelsens ljus. Lasse Svensson står för musiken.