Gudstjänst 19:e mars

Välkomna att fira Midfastosöndagen hos oss på söndag den 19:e mars klockan 11. Detta gör vi ekumeniskt tillsammans med Östad församling och Alexander Dahlquist kommer att predika. Temat för söndagen är Livets bröd och det kommer att tas fasta på i texter, sånger och fika. Vi ser fram emot att ses!