Equmeniakyrkan Torpa

Efter några år från 1859, med gemensam fri evangelisk verksamhet tillsammans med Asby Missionsförening, bildades Torpa Missionsförening i 1872.  De första stadgarna godkändes på årsmötet i Mårdstorp samma år. Nya stadgar antogs 1896 och innebar ett klart av ståndstagande från folkkyrkotanken.

1901 tar församlingen steget fullt ut ur kyrkan och in i ett frikyrkligt samfund genom att ansluta sig till Svenska Missionsförbundet och tar namnet Torpa Missionsförsamling.

Namnet ändrades till Equmeniakyrkan Torpa på årsmötet i februari 2021.

Den 19 november 1878 invigdes det som idag är Missionskyrkan i Torpa. Ett flertal om- och tillbyggnationer har gjorts sedan den tid, så att vi idag har en praktisk och väl fungerande kyrka. 1937 var sommarhemmet Strandliden klart att tas i bruk. 

Sommarhemmet Strandliden

Vår pastorsbostad Solhem uppfördes 1936.

Pastorsbostaden Solhem

En missionsförening bildades på Torpön i 1894, då avstånden till Missionshuset i Kvarnkulla var långt.  Missionsföreningen ombildades i 1923 till Torpöns Missionsförsamling. Torpöns Missionshus stod klart 1925. Sedan 1962 är Torpöns Missionsförsamling en del av Torpa Missionsförsamling.

Torpöns missionshus

Torpa Equmenia

Ungdomsarbetet har sin upprinnelse i Ynglinga-föreningen, bildad 1894, och Jungfruföreningen, bildad 1896.  Det fanns en bibelklass för tonåringar, senare Juniorföreningen som bildades 1917. Det första konfirmationen ägde rum i 1917.  Söndagsskola fanns i Torpa redan 1854. Senare kom både scout, nying och barnkör.

Sång och musik 

En missionskör bildades redan 1880. Under årens gång har det funnits en hornmusikkår, damkör, grupperna ”Miriams Döttrar” och ”Arons Söner”, ungdomskör samt barnkören ”Hela hjärtat”.  Församlingen har fostrat ett flertal solister.