Vänga Missionshus är kyrkan mitt i byn!

Den tillhör Equmeniakyrkan nationellt och heter officiellt: Equmeniakyrkan Vänga. Vi samlas de flesta söndagar till kristna möten, gudstjänster och har gjort så sedan 1875. Behoven att samlas för att studera Guds ord och komma tillsammans och bedja till vår Herre Jesus Kristus var detsamma då som nu. Nödvändigheten av en personlig tro och omvändelse poängterades särskilt och lade grunden för församlingen. Ganska snart byggdes lokal på samma plats som idag och med ett extra rum för skolundervisning som ansågs viktigt. Så dagens allmänna skola har mycket att tacka frikyrkorörelsen för. Dess strävan att ge hela folket och inte bara de bättre bemedlade en chans till undervisning.

Församlingsföreståndare är Kjell Norberg, ungdomsledare är Jacob Rydsmo. Genom att alla samlingar är offentliga önskar hela församlingen att alla ska få se en skymt av vem Jesus är. Och kanske finna en egen personlig tro. Han som sa om sig själv att Han är enda vägen till Gud. Johannes 14:6. Särskilt viktigt idag när det dyker upp anspråk på att finna Gud genom olika metoder eller vägar.

”Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

Joh 14:6

Via anslagstavlan eller sajten kan du följa upp vad som händer. Det finns gudstjänster, bibelstudier, 11- kaffe, söndagsskola och tonårsverksamhet och så förstås symöten alltsedan 1915!

— Och vet —
Du är alltid välkommen till Vänga Missionshus!

Torbjörn S Larsson
Vice församlingsföreståndare


Läs mer om kristen tro på länken nedan