Publicerat 

Kontakt

Fredrik Wigell och Niklas Dalén

projektledare för julkonserten

Jenny Martinsson och Madelene Sernestrand

körledare och musikaliskt ansvariga

Kristina Stålberg

kommunikation