Barn o Ungdomsarbete

Barn o Ungdomsarbetet i församlingen görs av ledarna i Equmenia Västra Fågelvik. Söndagskola, Scout grupp finns. Fr.o.m 2024 medverkar även ungdomledaren för församlingarna i Östervallskog,Töcksfors och Västra Fågelvik Fredrika Skrinning.
Kontakt Jenny Harrysson-Fallberg 073-021 76 14