Upprans Missionshus

Allhelgona Gudstjänst

Vi tänder ljus för avlidna medlemmar under året i Gudstjänsten. Daniel Lopez predikar, mötesledare Mogens Nielsen, sång Sonia o Ronny.