Paus på grund av Corona

Corona-pandemin gör att vi känner oss nödsakade att ställa in församlingens verksamhet fram till åtminstone 1 maj.

Nästa planerade gudstjänst efter pausen blir i så fall den 3 maj. Men vi återkommer under april om vi kan genomföra den.

Ta hand om varandra under pausen. Vi önskar  er Guds välsignelse och omsorg.