Verksamhet

Målet med kyrkans verksamhet är att du ska finna ett eller flera tillfällen då du får komma som du är. Målet är också att du ska få möjlighet att lyssna till och samtala om livsområden, som är viktiga för dig. Viakyrkan försöker också att erbjuda dig något, som du kan ha svårt att hitta någon annanstans.

Normalt firar församlingen gudstjänst i Viakyrkan i Nynäshamn varannan söndag. Övriga söndagar erbjuds gudstjänst i Equmeniakyrkan i Sorunda, som vi samarbetar med.

På tisdagar träffas en samtalsgrupp i kyrkan. Te/kaffe serveras. Vi samtalar då utifrån någon gemensam bok.

Sista torsdagen i månaden erbjuds alla herrar att träffas vid en herrlunch i kyrkan. Mat till självkostnadspris serveras. Något aktuellt/intressant ämne tas upp vid lunchen.

Tidigare hade vi gång per termin kommer någon känd person och ger sin livsberättelse.

Varmt välkommen på dessa samlingar!