Fortsatt inställda evenemang pga Corona

Då Covid-19 fortsätter känner vi oss nödsakade att fortsätta ställa in församlingens verksamhet i maj och över sommaren. Nästa planerade gudstjänst/evenemang blir i september. Vi återkommer under augusti om hur hösten ser ut.

Ha en bra sommar trots allt!

Välkommen till Viakyrkan i höst!