Fastetiden – Älska och bed för världen!

Under fastetiden kan du ta del av ett material som Equmeniakyrkan gjort. Det kan hjälpa oss fram till påskens glad budskap.

Du kan ladda ner texterna och skriva ut dem. Du kan också läsa dem direkt på datorn/telefonen via webben.

Vill du ha texterna på papper så skriv till info.alvesta-moheda@equmeniakyrkan.nu

Nedan finns länken till materialet:

Älska och bed för världen!